Rzeczoznawcy

Jeżeli poszukujesz kontaktu z rzeczoznawcami z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy prosimy o kontakt z biurem:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy

Erazma Ciołka 13 lok.420
01-445 Warszawa
biuro@parkieciarzeosp.com.pl

W celu skalkulowania kosztu opracowania opinii uprzejmie prosimy
o kontakt z Rzeczoznawcą pełniącym dyżur pod numerem: 0-669787870

Koszt wykonania ekspertyzy jest indywidualnie kalkulowany w zależności od zakresu opinii, ilości i wielkości ocenianych powierzchni, ilości niezbędnych do przeprowadzenia pomiarów.

Co zrobić by zostać rzeczoznawcą lub biegłym sądowym z dziedziny parkieciarstwa i podłóg drewnianych?

Aby zostać biegłym sądowym w dziedzinie parkieciarstwa i podłóg drewnianych należy osobiście w wydziale administracyjnym Sądu Okręgowego złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek do prezesa sądu
 • CV lub kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu
 • kopia dowodu osobistego
 • rekomendacje z naszego Stowarzyszenia
 • opinia zakładu pracy
 • może być również wymagane zaświadczenie o niekaralności

Podstawa prawna Dziennik Ustaw Nr 15 Poz. 133 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r §12.1 Biegłym może być ustanowiona osoba która:

 1. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie ją biegłą

Aby zostać rzeczoznawcą w dziedzinie parkieciarstwa i podłóg drewnianych należy osobiście lub listownie u Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek
 • odpisy dyplomów jakie się posiada
 • rekomendacje z naszego Stowarzyszenia
 • wszystkie dokumenty, które udowodnią że osoba ubiegająca się o status rzeczoznawcy posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy.

Podstawa prawna Dziennik ustaw Nr.85 Poz. 931 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001r.

Koleżanka lub kolega ubiegający się o funkcję Biegłego Sądowego lub Rzeczoznawcy w dziedzinie Parkieciarstwa i podłóg drewnianych, chcąca uzyskać rekomendację OSP oraz Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia:

 • powinna mieć papiery mistrzowskie w zawodzie Parkieciarz
 • powinna być znana i ceniona w swoim środowisku.
 • posiadać predyspozycje psychofizyczne objawiające się opanowaniem
  i umiejętnością łagodzenia sporów, oraz duże umiejętności racjonalnej oceny i kojarzenia faktów .

Pisemne prośby prosimy kierować do zarządu OSP na adres biura.