O nas

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy

Głównym celem działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy jest promocja dobrego parkieciarstwa oraz integracja środowiska.
Stowarzyszenie tworzą osoby prywatne i firmy, świadczące usługi z zakresu układania parkietów i podłóg drewnianych.
Przez kilkanaście lat naszej działalności społecznej stworzyliśmy system służący integracji i umocnieniu pozycji parkieciarzy w środowisku naszej branży.
Włączenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy do Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie pozwoliło na formalną integrację z Rzemiosłem Polskim.
OSP stworzyło system szkolenia zawodowego, obejmujący szeroką ofertę szkoleń i kursów zakończonych egzaminami rzemieślniczymi. Pozwalają one uzyskać formalne uprawnienia do wykonywania zawodu i podnoszą zawodowy prestiż.
Regularnie organizowane Pikniki Parkieciarskie są okazją zarówno do wspólnej zabawy i biesiadowania, jak i do wzajemnej edukacji czy wymiany doświadczeń zawodowych, integrując społeczność parkieciarską.

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy działa od 24 kwietnia 2001 r.

 Cele Stowarzyszenia:

  • podnoszenie kwalifikacji i jakości świadczonych usług parkieciarskich,
  • organizacja egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
  • reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży parkieciarskiej wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
  • popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa,
  • działalność promocyjna i wystawiennicza,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
  • organizowanie zawodów parkieciarskich,
  • promowanie zawodu parkieciarza,
  • doradztwo techniczne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym OSP może zostać pełnoletni obywatel RP, który zadeklaruje chęć przystąpienia do stowarzyszenia i posiada rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarująca wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.

OSP w strukturach Rzemiosła Polskiego

W 2001 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy zostało członkiem jednej z największych izb rzemieślniczych w Polsce – Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia, w której ze względu na ilość członków jest największą organizacją.

Powołanie zawodu parkieciarza

Za pośrednictwem Związku Rzemiosła Polskiego w lutym 2001 roku OSP złożyło wniosek o powołanie zawodu parkieciarza wraz z jego opisem i charakterystyką. W dniu 10 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dn. 20 grudnia 2002 r. Nr 222 poz.1868 grupa 7 Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy w pozycji 713202) powołano zawód Parkieciarz.

Edukacja i egzaminy rzemieślnicze

11 kwietnia 2006 na mocy podpisanego porozumienia z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia OSP przejęło nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w zawodzie parkieciarz.

OSP opracowało program nauczania i przyuczania w zawodzie parkieciarz, który za pośrednictwem Związku Rzemiosła Polskiego w 2009 r. został złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Był to kolejny krok w staraniach OSP, by wpisać ten zawód na listę zawodów szkolnych.

19 marca 2004 roku przy Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia została powołana pięcioosobowa komisja egzaminacyjna w zawodzie parkieciarz, w skład której wchodzą 4 osoby wywodzące się z OSP.

OSP organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów. Ich uczestnicy uczestniczą w zajęciach z tematów: Rysunek Zawodowy, Ochrona Środowiska, Podstawy Psychologii, Pedagogiki i Metodyki Nauczania, Wszystko o drewnie, Wszystko o podkładach, Dokumentacja Działalności Gospodarczej, Podstawowe przepisy Prawa Pracy oraz Podstawowa Problematyka Prawa Gospodarczego i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Przepisy BHP i Ppoż.

W październiku 2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach koło Krotoszyna zainaugurowano projekt „Ja i moje umiejętności”, po raz pierwszy w Polsce dający możliwość kształcenia parkieciarzy na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. W programie uczestniczyło 15 uczniów, z czego trzech wzięło udział w finałach VI Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Parkieciarzy w Warszawie w listopadzie 2009 r.

Szkolenia zawodowe

 Stowarzyszenie organizuje szkolenia BHP, dla właścicieli firm parkieciarskich (po których uzyskują uprawnienia do szkolenia zatrudnionych przednich pracowników przez 5 lat) i ich pracowników.

Dla zrzeszonych parkieciarzy organizowane są szkolenia w celu zapoznania się z nowościami pojawiającymi się na rynku, podnoszenia ich kwalifikacji i konkurencyjności.

Media

Stowarzyszenie jest wydawcą kwartalnika Profesjonalny Parkiet, które istnieje na rynku od 2000 roku. Przez branżę jest wysoko cenionym pod względem merytorycznym periodykiem. Ze względu na zamieszczane treści pełni on rolę edukacyjną i informacyjną, stanowi forum wymiany doświadczeń. Autorami artykułów są osoby z wieloletnim doświadczeniem, branżowi rzeczoznawcy.

Stowarzyszenie współpracuje także z różnymi branżowymi portalami i pismami, które publikują informacje i relacje z organizowanych przez OSP spotkań i imprez (Fachowy Wykonawca, Gazeta Narzędziowa, myfloor.pl, chemiabudowlana.info itd.)

Działalność wydawnicza

OSP opracowało i wydało w 2004 roku Dziennik Robót Parkieciarskich, stanowiący pełną dokumentację niezbędną przy wykonywaniu posadzek drewnianych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Dziennik ułatwia parkieciarzom pracę, jest doskonałym narzędziem do poprawnego udokumentowania wykonywanych prac.

Opracowany został także Poradnik dla Inwestora Parkiety i Podłogi Drewniane, broszura informacyjna dla klientów, podpowiadająca jak rozpoznać prawdziwie fachowego parkieciarza wśród rzeszy specjalistów od robót ogólnobudowlanych.

Na skutek wniosków kierowanych ze strony ekspertów OSP poprawiono (tę z 2007 roku) i ponownie wydano broszurę ITB pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych”.

Rzeczoznawcy

Przy OSP zostało powołane grono rzeczoznawców, którzy w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie i stale podnoszone kwalifikacje opracowują profesjonalne ekspertyzy techniczne honorowane przez polskie sądownictwo.

Mistrzostwa parkieciarzy

Od 2002 roku podczas Europejskich Mistrzostwach Młodych Parkieciarzy Polskę z ramienia OSP reprezentował zawodnik wyłaniany w krajowych eliminacjach organizowanych przez Stowarzyszenie. W 2004 roku w trakcie zawodów w Belgii reprezentant Polski Marcin Jackowski zdobył tytuł Mistrza Europy. W 2010 roku gospodarzem Europejskich Mistrzostw Parkieciarzy była Polska.

Od 2006 roku OSP organizuje Mistrzostwa Parkieciarzy w kategorii Open, w których parkieciarze rywalizują między sobą o tytuł Mistrza Polski. Zawody te są kolejną okazją do spotkania braci parkieciarskiej z całego kraju, do wspólnego świętowania, wymiany doświadczeń i pomocy. Organizacja zawodów podczas znanych imprez targowych pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Krajowe i zagraniczne pokazy sztuki parkieciarskiej

Najbardziej ciekawą i efektywną formą bezpośredniego dotarcia do klienta indywidualnego są pokazy i warsztaty parkieciarskie przeprowadzane na dużych branżowych imprezach targowych. Stowarzyszenie nawiązało stałą współpracę z targami branżowymi m.in. w Kielcach, Lublinie, Wrocławiu, Sosnowcu, Gdańsku, Warszawie i Białymstoku.

Stowarzyszenie kilkukrotnie brało też udział w międzynarodowych pokazach parkieciarskich za granicą. Miało okazję gościć między innymi w 2008 roku w Kortrijk w Belgii oraz w 2009 roku w Mediolanie we Włoszech, gdzie prezentowana była sztuka układania podłóg drewnianych uprawiana przez naszych rodzimych rzemieślników.

Doradztwo techniczne i promocja naturalnych podłóg

Od 2004 roku aktywnie promuje parkieciarstwo i naturalne podłogi drewniane organizując stoisko doradcze w trakcie imprez wystawienniczych. To szczególna okazja do przybliżenia szerszej publiczności specyfiki zawodu parkieciarza poprzez pokazy parkieciarskie na żywo, które są przygotowywane na materiałach firm sponsorujących stowarzyszenie. Dla firm parkieciarskich to możliwość reklamy swoich usług.

Podczas trwania targów stowarzyszenie często organizuje seminaria w tematyce związanej podłogami drewnianymi, w oparciu o omówienie najnowszych technologii i trendów.

Zarząd uruchomił Parkieciarski Czerwony Telefon, gdzie zrzeszeni parkieciarze mogą bezpłatnie uzyskać pomoc i poradę.

Pikniki parkieciarskie

W wybranych regionach kraju OSP organizuje Regionalne Pikniki Parkieciarskie połączone z prezentacjami firm wspierających i wykładami. Zawód parkieciarza jest bardzo wymagający, tak jak wymagający jest materiał, na którym oni pracują. Popełniane pomyłki i błędy skutkują często dużymi stratami finansowymi. OSP stara się edukować parkieciarzy, poszerzać ich wiedzę, uczulać na pojawiające się czasem w pracy kłopoty i wskazywać sposoby ich uniknięcia. Najlepszym tego sposobem są spotkania z rzeczoznawcami. Bywają oni na wielu sprawach reklamacyjnych i widzą jakie problemy najczęściej się pojawiają, wiedzą z czego one wynikają i w ramach działań prewencyjnych przekazują swoją wiedzę naszym członkom.

Raz do roku rzemieślników z całego kraju OSP zaprasza na Wielki Piknik Parkieciarski. Przyjeżdżają na niego licznie, niejednokrotnie ze swoimi najbliższymi. Na miejscu na gości czeka wiele atrakcji, w tym zabawy i konkursy, za udział w których wygrywają nagrody ufundowane przez firmy wspierające OSP.

Zapraszamy do naszej organizacji, razem osiągniemy dużo więcej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy

Erazma Ciołka 13 lok.420
01-445 Warszawa

22/409-07-02
www.parkieciarzeosp.com.pl
biuro@parkieciarzeosp.com.pl