Poradnik inwestora

PORADNIK: PARKIETY i POSADZKI DREWNIANE
Szanowny kliencie!

Jeśli chcesz, aby Twoja podłoga cieszyła Cię przez wiele lat, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach. Gdy wykonawca podłoży skończy swoją pracę, zanim zapłacisz sprawdź:

  • czy przed wylaniem posadzki wykonał on dokładnie izolację przeciwwilgociową poziomą i izolację termiczną oraz dopilnuj wpisu do dziennika budowy o jej wykonaniu,
  • czy rury CO i wodne są położone w otulinach termicznych,
  • czy poziom podkładu pod parkiet przy użyciu łaty dwumetrowej nie przekracza,/li> prześwitów o wysokości 3mm,
  • czy podkład jest twardy, zwarty, gładki i niepylący.

Gdy spełnione będą te wszystkie warunki, na pewno uda Ci się ograniczyć koszty związane z naprawą podkładów pod parkiet. Jeśli okaże się, że poziom podkładu jest niezgodny z normą, nie zgadzaj się na poprawianie tego masą samopoziomującą bez upewnienia się u producenta lub dostawcy, czy nadaje się ona pod parkiet. Jeżeli prowadzony jest dziennik budowy, inwestor powinien udostępnić go parkieciarzowi celem ułatwienia dokonania wstępnej oceny podkładów cementowych.

Pamiętaj, by parkieciarz, który będzie wykonywał u Ciebie usługę, sprawdził czy podkład pod parkiet spełnia powyższe warunki. Najlepiej spisać z nim protokół z tej oceny (parkieciarz posiada wzór). Protokół ten musi również zawierać pomiar wilgotności podkładu, by można było ustalić, czy jest on wystarczająco suchy. W przypadku podłoża cementowego jest to max. 2% wilgotności metodą CM, anhydrytowego max. 0,5% metodą CM, drewnianego max. 13%.

Po dokonaniu tych pomiarów parkieciarz zobowiązany jest sprawdzić i ocenić parkiet, co powinno się także znaleźć w protokole. Zapis ten powinien zawierać sprawdzenie wilgotności drewna, jego wymiarów oraz wizualną ocenę jakości (klasy) parkietu.

Na pewno powyższa weryfikacja pomoże wyeliminować niemiłą niespodziankę, która mogłaby się pojawić po ułożeniu podłogi.

Należy podkreślić, że drewno do wykonania podłogi powinno być dobierane nie tylko pod kątem koloru, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego twardość oraz stabilność przy zmianie wilgotności powietrza.
Optymalne warunki pracy związane z układaniem parkietu to temperatura powietrza 20ºC i wilgotność powietrza 55%. Staraj się, by podczas prac parkieciarskich oraz po ich zakończeniu warunki klimatyczne w pomieszczeniu były jak najbardziej zbliżone do wymienionych.

Dopilnuj, aby wykonawca prowadził dziennik robót parkieciarskich. Wzór takiego dziennika jest dostępny w biurze naszego stowarzyszenia.

Podstawowe zasady doboru chemii parkieciarskiej
Zaleca się, by przed montażem parkietu podkład był dokładnie oczyszczony z zabrudzeń (gips, farba), przeszlifowany w celu zdjęcia mleczka cementowego oraz zagruntowany preparatem, który będzie odpowiedni do kleju, jaki zastosujemy. W przypadku, gdy mamy podłogę z mozaiki grubości 8-10mm lub parkiet do 40cm możemy zastosować kleje dyspersyjne lub rozpuszczalnikowe. Do klejenia podłogi o większych wymiarach (powyżej 40cm) lub posadzki z drewna egzotycznego, powinno się stosować kleje poliuretanowe 1- lub 2-składnikowe lub epoksydowo-poliuretanowe 2-składnikowe. Podstawową sprawą jest zapoznanie się z wytycznymi i kartami technicznymi producentów drewna i chemii montażowej. W razie wątpliwości można skontaktować się z biurem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. Trzeba pamiętać, że dobór kleju jest niezwykle ważny – musi on wytrzymać cały okres użytkowania posadzki przebiegający w zmiennych warunkach klimatycznych, na które drewno będzie reagować kurcząc się i pęczniejąc. Gdy zastosujemy zbyt słaby klej powstałe naprężenia mogą powodować odrywanie się parkietu.

W przypadku lakierów wybór jest znacznie prostszy, ponieważ powinniśmy jedynie ustalić z wykonawcą, czy chcemy lakier w połysku, półmacie czy macie oraz jaka będzie intensywność użytkowania podłogi – wykonawca doradzi odpowiedni produkt.

Ze względu na własne zdrowie, jak i wpływ na środowisko, zalecamy używanie olejów i wosków lub lakierów na bazie wody.
Lakiery te można podzielić na 3 grupy:

  • lakiery akrylowo-poliuretanowe przeznaczone do pomieszczeń o niedużym natężeniu ruchu np. sypialnie,
  • lakiery poliuretanowe 1-składnikowe przeznaczone do wszelkiego rodzaju pomieszczeń mieszkalnych,
  • lakiery 2-składnikowe poliuretanowe, najtrwalsze, przeznaczone do wszelkiego typu pomieszczeń.

Zasady związane z ilością lakieru można określić w sposób następujący: na 1m2 powierzchni powinno być zużyte min. 350ml lakieru, łącznie z lakierem podkładowym.

W trakcie prac parkieciarskich nie mogą być prowadzone inne prace budowlane, a wszystkie prace mokre muszą być już zakończone. Po zakończeniu montażu posadzki drewnianej, a przed jej szlifowaniem należy odczekać minimum dwa tygodnie, aby klej związał i wysechł, a drewno się zaaklimatyzowało. Przez okres około 10 dni od ukończenia lakierowania lub olejowania podłoga powinna być jak najmniej użytkowana bądź nawet wcale, aby lakier lub olej ją pokrywający mógł się utwardzić.

Pamiętaj o wykonaniu, po upływie około 30 dni od wykończenia podłogi, pierwszej pielęgnacji środkiem zalecanym przez producenta użytego lakieru lub oleju. Jego właściwy dobór jest ważny ze względu na skład chemiczny. Niektóre lakiery przy użyciu zbyt agresywnego środka czyszcząco-pielęgnującego mogą ulec rozmiękczeniu. Radzimy również nie wykonywać, w okresie utwardzania lakieru bądź oleju, żadnych prac budowlanych, szczególnie mokrych, aby wilgotność w pomieszczeniach nie zmieniała się drastycznie, a sama posadzka nie była narażona na zniszczenie. Ważne, by przed wstawieniem mebli podkleić je filcowymi podkładkami. Powinny one mieć min. 2mm grubości i być przyklejane, a nie przybijane. Przed drzwiami wejściowymi do pomieszczeń, gdzie położony jest parkiet, powinny być ułożone duże wycieraczki pozwalające na oczyszczenie butów z piasku i innych zabrudzeń twardych.

Życząc radości z wyboru parkietu pamiętaj, że Twoja posadzka drewniana wykonana jest ręcznie, a w związku z tym normalnym jest pojawienie się pyłków, czy też delikatnych przebarwień (niewidzialnych z pozycji odbioru podłogi). Parkiet należy odbierać w pozycji stojącej lub siedzącej ze światłem, a nie pod światło.

W informacji tej staraliśmy się zawrzeć najistotniejsze treści, które pomogą wyeliminować błędy, a zarazem szkody z nich płynące i pozwolą na podziwianie posadzki drewnianej przez wiele lat.